Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Werkgroep Liturgie

Op vraag van het pastoraal team komt de werkgroep liturgie bijeen :

voorgangers, gebedsleiders, koorleider, verantwoordelijke misdienaars, lectoren,...

kunnen volgens noodzaak vergaderen.

 

Zij werken samen aan wekelijkse of bijzondere thema-vieringen volgens het liturgisch jaar.

Ook gebedsvieringen komen mogelijk aan bod ...

 

   

 

Voel je je geroepen om mee te werken in de werkgroep liturgie ?  

Maak je kenbaar  via  tel 0473/835 804 .

 

Kandidaat gebedsleiders (m/v) zullen later uitgenodigd worden om een bijscholing te volgen

vanuit het bisdom Antwerpen.