Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Parochieteam

Het parochieteam is een kleine groep van parochiebetrokken mensen rond onze plaatselijke parochiepriester.  Zij vormen zo een klankbord voor de herder van onze parochie.

Samen zoeken zij naar nieuwe wegen, activiteiten, initiatieven of bijeenkomsten die vruchtbaar kunnen zijn binnen onze gemeenschap.  Ook trachten ze oog te hebben voor nieuwe noden op onze parochie en zoeken mee naar oplossingen voor de nieuwe uitdagingen die zich voordoen.

 

De huidige samenstelling van het parochieteam :

 

Mvr Gerda Vanhoof-Ilsen

Dhr Werner Van Acker

Mvr Chris Tierens-Verhaegen

Dhr Lode De Kesel

 

                   

 

Indien deze diensttaak je aanspreekt, kan je je steeds kandidaat stellen om aan te sluiten bij ons parochieteam.   

   

 

TER INFO :   Vanaf  mei 2016  is de HHART parochie 

                     een parochie zonder inwonend priester.

 

                     Heb je een vraag of wil je meer

                     informatie betreffende de algemene werking van de parochie

                     bel dan naar :  

 

                                                   0473/835 804    

     

 

                     Iemand van het parochieteam of van de permanentie van de parochie  

                     zal u graag verder helpen.

                     Spreek gerust een bericht in op de voice-mail.  

                     We contacteren u dan zo snel mogelijk terug.