Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Eerste Communie

 

De voorbereiding omvat twee luiken :

 

* in de parochie :

      oudervergaderingen, en aangepaste instapvieringen, waarbij de ouders hun kind

      begeleiden naar een actieve deelname aan de eucharistie.

 

* in de school :

       waar een intense catechetische voorbereiding wordt gegeven.

 

                     

 

Wens je meer info ... 

Neem dan contact met de catechisten voor de eerste communie :

 

Myriam Peeters   tel :  0491/645 280    

 mail :   myriam.peeters3@telenet.be

 

 

of via je directie of leerkracht op school...