Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Pastor

 

MET GROOT VERDRIET , MOETEN WE MELDEN DAT  PASTOR POL VINKEN

ONS ONTVALLEN IS...

 

OP  WOE  4 MEI  2016  STIERF HIJ TOTAAL ONVERWACHTS OP DE PASTORIJ ...

 

DE UITVAARTLITURGIE  WERD  GEHOUDEN  OP  VRIJDAG  13 MEI 2016  IN DE EIGEN

HHART KERK .    BISSCHOP JOHAN BONNY  EN VELE MEDEPRIESTERS GINGEN DEZE AANGRIJPENDE DIENST VOOR.   FAMILIE, SCOUTS , PAROCHIANEN , VRIENDEN VAN OVERAL SLOTEN AAN VOOR EEN LAATSTE GROET AAN DEZE BIJZONDERE  HERDER ... 

 

OOK AAN DE FAMILIE  BETUIGEN WE NOGMAALS ONZE GEVOELENS VAN CHRISTELIJK MEDELEVEN.

 

 

 

 

                          

Gewoon maar even ontspannen                         Blij applaus voor onze nieuwe pastor tijdens

in de tuin van de pastorij...                                 de WELKOM-viering van zondag 13/9/09.

 

 

Pastor Pol Vinken was sedert   1 augustus 2009  herder op de H.Hart parochie.

 

TER INFO :   Vanaf  mei 2016  is de HHART parochie

                     een parochie zonder inwonend priester.  

 

                     Heb je een vraag of wil je meer

                     informatie betreffende de algemene werking van de parochie

                     bel dan naar :  

 

                                                   0473/835 804 

     

 

                     Iemand van het parochieteam of van de permanentie van de parochie  

                     zal u graag verder helpen.

                     Spreek gerust een bericht in op de voice-mail.  

                     We contacteren u dan zo snel mogelijk terug.  

 

--------------------------------------------------------------------------------