Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Uitvaart

 

 

 

Is er een overlijden in je familiekring of bij goede vrienden of buren ...

 

Wens je een kerkelijke uitvaardienst te regelen via de parochie... ? 

 ( gebedsviering voorgegaan door een diaken of pastorale werker , gebedsleider, ... )

 

Neem dan eerst contact op met een begrafenis-ondernemer.

                         ( Schoten / Merksem / Deurne / Wijnemen )

 

Hij zal verder al het nodige doen en alle afspraken regelen voor u.