Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Eucharistievieringen

VIERINGEN TIJDENS ZONDAGEN EN FEESTDAGEN 

in de HEILIG HART-kerk

Deuzeldlaan 80, Schoten (Deuzeld)

 

 

 

Op  zondagen en feestdagen HEEL HET JAAR DOOR  : 10.00 uur - HHART KERK

Steeds feestelijke viering in de H.Hart kerk met het koor CANTIAMO.  

De kerk is zeker 30 minuten op voorhand open.

We trachten momenteel  50% eucharistie en 50% woord- en communiediensten aan te bieden.

Via de mededelingen en parochieblad maken we deze info zo snel mogelijk kenbaar aan de hele gemeenschap.  

 

PS :  op een aantal  zaterdagen en zondagen zullen er ook bijzondere 

         FAMILIE-VIERINGEN  of andere  THEMA-vieringen zijn

                bv  startviering / samana / lichtmis / koffie bij de bijbel / ...

                          vieringen met vormelingen en eerste communicanten 

 

 

Uitzonderlijk kunnen er tijdens de wintermaanden soms ook diensten doorgaan

in de winterkapel

Ingang via het hellend vlak achter de klokkentoren. Welkom !

  

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij uitzonderlijke gelegenheden en bijzondere feestelijkheden kan er mogelijk een wijziging van misuren gebeuren,  zie hiervoor de actuele  AGENDA !   Ook worden deze uitzonderlijke aanpassing tijdig aangekondigd in KONTAKT , PAROCHIEBLAD en de mededelingen op het einde van de vieringen.

 

(bv KOFFIE BIJ DE BIJBEL  =  op een zondag in het voorjaar .... om  10 u  in het parochiecentrum is er dan eerst info en gesprek bij koffie en thee, aansluitend uitzonderlijk om  11 u  feestelijke viering in de HHART KERK gevolgd door een parochiemaaltijd van  12 u  tot 13.30 u -  Iedereen Welkom , wel graag tijdig inschrijven a.u.b. !   Zie later de aankondigingen via AGENDA ) 

 

  

 

 

  

Binnenzicht winterkapel                              Detail houtsnijwerk altaar winterkapel