Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Eucharistievieringen

VIERINGEN TIJDENS HET WEEKEND 

in de HEILIG HART-kerk

Deuzeldlaan 80, Schoten (Deuzeld)

 

 

Zaterdagavond - VANAF SEPTEMBER 2016 : 18.00 uur - weekkapel

Doorheen het jaar en zeker in volle wintertijd zijn de 'gewone' zaterdag-avond vieringen

 wel in onze warme weekkapel.  Ingang via het hellend vlak achter de klokkentoren. Welkom !

 

OPGELET :

Bijzondere zaterdagavondvieringen voor  vormelingen of  eerste communicanten en hun ouders,

zullen plaatsvinden in de kerk.

 

Zondag HEEL HET JAAR DOOR  : 10.00 uur - HHART KERK

Steeds feestelijke viering in de H.Hart kerk met het koor CANTIAMO.  

De kerk is zeker 30 minuten op voorhand open.

We trachten momenteel  50% eucharistie en 50% woord- en communiediensten aan te bieden.

Via de mededelingen en parochieblad maken we deze info zo snel mogelijk kenbaar aan de hele gemeenschap.  

 

PS :  op een aantal  zaterdagen en zondagen zullen er ook bijzondere  FAMILIE-VIERINGEN zijn

              of andere  THEMA-vieringen :  bv  startviering / lichtmis / koffie bij de bijbel / ...

                   

 

  

VIERINGEN TIJDENS DE WEEK 

in  de kapel van de kerk

                                                  ( enkel op bijzondere aanvraag ) 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij uitzonderlijke gelegenheden en bijzondere feestelijkheden kan er mogelijk een wijziging van misuren gebeuren,  zie hiervoor de actuele  AGENDA !   Ook worden deze uitzonderlijke aanpassing tijdig aangekondigd in KONTAKT , PAROCHIEBLAD en de mededelingen op het einde van de vieringen.

 

(bv KOFFIE BIJ DE BIJBEL  =  op een zondag in het voorjaar .... om  10 u  in het parochiecentrum is er dan eerst info en gesprek bij koffie en thee, aansluitend uitzonderlijk om  11 u  feestelijke viering in de HHART KERK gevolgd door een parochiemaaltijd van  12 u  tot 13.30 u -  Iedereen Welkom , wel graag tijdig inschrijven a.u.b. !   Zie later de aankondigingen via AGENDA ) 

 

  

 

 

  

Binnenzicht weekkapel                              Detail houtsnijwerk altaar weekkapel