Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Communie aan huis

Op aanvraag kan er gezorgd worden voor communie aan huis.

Neem contact op met het parochie-secretariaat : 

 

 0473/835 804