Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Vormsel

Inschrijving :

 

De definitieve inschrijving gebeurt door de ouders op een vergadermoment eind september.

De ouders krijgen via de scholen van de wijk Deuzeld hiervoor een uitnodigingsbrief begin september.

Mogelijk kan er ook al een eerste oproepbrief in juni toekomen bij de ouders via de scholen.     

 

INFO :  volgt je kind geen les in de plaatselijke scholen, wegens omstandigheden, ... geen probleem, 

               zij kunnen eveneens de catechese volgen op de HHART parochie.

                  Maak jezelf gewoon kenbaar  eind juni , augustus.  Je ontvangt dan als ouder ook 

                    een oproepbrief voor de echte inschrijvingen begin september.

 

 

Voorbereiding van de twaalfjarigen :

 

* Bijna maandelijks houden we een groepscatechese op zaterdag  van 16u - 18u 

    in de catecheselokalen achteraan in de HHART kerk.

   (=  catechese in grote groep en in kleine groep met enkele catechisten )

   

 

* Oproep om ook aan te sluiten op speciaal uitgewerkte FAMILIEVIERINGEN voor jongeren    

    (rond KERST-tijd   en PAAS-tijd ) 

 

* verder ontvangen de ouders regelmatig  E-mail berichten.

 

* 2 à 3 keer is er een uitnodiging om met de vormelingen deel te nemen

    aan bijzondere initiatieven : 

       -  Jongerenluik van IJD-Antwerpen op Taizé-trefdag te Schoten

       -  Mogelijke deelname aan de Wereldmeerdaagse van Brasschaat ( GROSS) 

       -  Vormelingendag van IJD-Antwerpen met bezoek aan de kathedraal

       -  Een extra initiatief dat we bezoeken, of waaraan we medewerking verlenen...

 

* oudervergaderingen om de samenwerking ouders-catechisten goed te laten verlopen

 

 

Verantwoordelijke vormselcatechese  - federatie Schoten:

Pascal Humblet  

 Neem contact met de parochie  via   Tel   0473/ 835 804 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

PS : op de parochie was er een jarenlange traditie om het vormsel mee te maken in witte vormelingengewaden.   De laatste  jaren  kiezen ouders  in overleg mee of zij voor heel de vormelingengroep  er de voorkeur aan geven om deze witte gewaden in te huren of hun kinderen het vormsel te laten beleven in  feestelijke  burgerkledij.

Sedert  2017 gaat het vormsel nu door met  feestelijke burgerkledij...