Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Vormsel

Inschrijving :

 

De definitieve inschrijving gebeurt door de ouders op een vergadermoment eind september.

De ouders krijgen via de scholen van de wijk Deuzeld hiervoor een uitnodigingsbrief begin september.

Mogelijk kan er ook al een eerste oproepbrief in juni toekomen bij de ouders via de scholen.     

 

INFO :  volgt je kind geen les in de plaatselijke scholen, wegens omstandigheden, ... geen probleem, 

               zij kunnen eveneens de catechese volgen op de HHART parochie.

                  Maak jezelf gewoon kenbaar  eind juni , augustus.  Je ontvangt dan als ouder ook 

                    een oproepbrief voor de echte inschrijvingen begin september.

 

 

Voorbereiding van de twaalfjarigen :

 

* Bijna maandelijks houden we een groepscatechese op zaterdag  van 15u - 18u 

    in de catecheselokalen achteraan in de HHART kerk.

   (=  catechese in grote groep en in kleine groep met enkele catechisten )

   Aansluitend op zaterdag worden de ouders en de vormelingen uitgenodigd om mee te vieren  

    tijdens de avondviering in de HHART kerk ( 18 u - 19 u ).

 

* Oproep om ook aan te sluiten op speciaal uitgewerkte FAMILIEVIERINGEN voor jongeren    

    (rond KERST-tijd   en PAAS-tijd ) 

 

* verder ontvangen de ouders  E-mail berichten om persoonlijk een catechese-moment

     te houden thuis met hun jongere.

 

* 2 à 3 keer is er een uitnodiging om met de vormelingen deel te nemen

    aan bijzondere initiatieven : 

       -  Jongerenluik van IJD-Antwerpen op Taizé-trefdag 

       -  Mogelijke deelname aan de Wereldmeerdaagse van Brasschaat ( GROSS) 

       -  Vormelingendag van IJD-Antwerpen met bezoek aan de kathedraal

 

* oudervergaderingen om de samenwerking ouders-catechisten goed te laten verlopen

 

 

Verantwoordelijke vormselcatechese  - federatie Schoten:

Pascal Humblet  

 Neem contact met de parochie  via   Tel   0473/ 835 804