Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Jaarprogramma

Wat er nog op ons jaarprogramma staat is :

 

NIEUWE INFO VOOR  DE LOPENDE  JAARWERKING  

volgt  zo  snel mogelijk .....

 

Voor dringende vragen neem contact met de pastorij...

of één van de catechisten...