Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
MEEZINGEN MET KOORGROEP

  

 

 

WIL JE GRAAG MEEZINGEN MET DE KOORGROEP ?

Iedereen (M/V - jong/jong van hart) is steeds van harte welkom om aan te sluiten

bij het tijdelijk groot gemengd koor.   Deze groep van vrijwillige zangers komt een aantal

vrijdagen bijeen om de liederen van het avondgebed van za 21/03/20 voor te bereiden. 

In de repetitie is er telkens ook een korte onderbreking met een tekst van fr Roger.


Vanaf vrijdag 28 februari 2020  kan je zo elke vrijdag terecht in de H.Hart kerk,

Deuzeldlaan 80 te Schoten tot 20/03/20.  De repetities lopen van 19.30 - 21.00 uur

Notenleer-kennis is niet echt nodig, veel enthousiasme volstaat.  WELKOM !


Meer info via Werner Van Acker  03/645 11 05 , werner.van.acker@hotmail.com

 

 

Instrumentalisten die graag willen mee musiceren in de viering

kunnen zich ook steeds aanmelden bij Werner Van Acker.