Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
MEEWERKEN ALS VRIJWILLIGER

 

Heel wat  helpende handen zijn er nodig om de trefdag, avondgebed en

ontmoetingsherberg in goede banen te leiden.

 

Er zijn vrijwilligers die meehelpen aan de opbouw vrijdag voor de trefdag :

opbouw - klaarzetten parochiecentrum, herschikken kerk, en vergaderlokalen...

 

Anderen ondersteunen de dag zelf met allerhande taken...

onthaal, inschrijvingen, helpen in de kerk, verdelingen vieringboekjes - kaarsen, stoelen herschikken, drankbediening parochiecentrum, keuken-ondersteuning, opruim...

 

Of ruimen verder mee op  zondags vlak na de trefdag.

 

Voel je je geroepen om ook ergens een taak op te nemen ?

 

Neem dan contact met  Leen Redig  , 03 / 289 57 88  , leenredig@gmail.com

 

Elk jaar helpen er meer dan  60  vrijwilligers met een kleine of grote taak ,

ook jij kan erbij zijn ...   WELKOM !