Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Taizé

 

             Ontdek  het HELE PROGRAMMA  2018  

                 ( vormelingen , plussers , volwassenen )

                       van de     22e  Taizé-trefdag te Schoten  op  

                             

                                  ZATERDAG   24  NOVEMBER  2018 

 

                    via de  Keuzeknoppen   links in de marge 

                       via  de   HOMEPAGE   vooraan in deze website

                                via de  rubriek   AGENDA  

                                     op datum  van  24 november 2018

                                            kunt u ook alle info in detail nalezen !

 

                                                          DANK  en ZEER WELKOM !

 

 

 OM JE NU METEEN  

 

 

            D I G I T A A L   I N   T E   S C H R I J V E N   ->     KLIK HIER

                                    

 

 

        ZATERDAG  24 NOVEMBER 2018

   

      TREFDAG MET AANSLUITEND

      AVONDGEBED

      MET LIEDEREN VAN TAIZE

      22de editie

                                           met  JONGERENLUIK  door  IJD-Antwerpen