Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Kontakt

Kontakt

Maandelijks contactblad met heel wat weetjes en info over het reilen en zeilen van de bewegingen en verenigingen op onze parochie. Telkens vindt je er ook een opsomming van de komende activiteiten en feesten. Firma's, bedrijven en derden die dit wensen kunnen tegen betaling een kleine advertentie plaatsen om een eigen activiteit aan te kondigen.

 

Bewegingen verspreiden dit maandblad bij hun leden.

 

Redactioneel nieuws aankondigen in KONTAKT ?

Artikels telkens binnenbrengen voor de 15e van de maand, voor publicatie de volgende maand.

Artikels binnenbrengen bij : Lutgart Moens-Herstraets, Deuzeldlaan 93 b2, 2900 Schoten

Tel 03/ 645 05 28 frans-lut.moens@telenet.be

 

WIL JE EEN ABONNEMENT OP KONTAKT ?

Stort dan   7 Euro per jaar naar :  BE10 4097 0308 1104  van Deuzeldkermis

Met de referentie : Kontakt en  JAARTAL 

 

Cash betalen kan ook bij :

Leo Van Loon , Linda Brusselmans, Jenny Van Olmen, Mon Deloose

Robert Proost, Hilde Voet, Guido Wouters

 

DANK BIJ VOORBAAT !