Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Resultaten Hart4Missie 2015

 

Beste Lezers,

 

De Bestuursgroep van Hart4Missie  wil graag alle belangstellenden die op bezoek kwamen op het missieweekend in november hartelijk danken. Ook de 130 gasten die op zondagmiddag deelnamen aan de Hart4Missie-maaltijd danken wij hartelijk voor hun meevieren. Dankzij uw verbruik in de Taverne kunnen wij volgende gift verdelen aan onze projecten:

 

€ 2200

 

Child-Help, het medisch project van Pierre Mertens

 

www.child-help.be

 

Sasel vzw, onderwijsproject van William Aragon

 

www.SASEL.be

 

SOS Scolarité, het onderwijsproject van Rachelle Van Looveren

 

Wij hopen dat u verder onze werking, en daarmee ook onze projecten blijft steunen. Noteer daarom alvast in uw agenda:

HART4MISSIE-MISSIEWEEKEND

4 EN 5 NOVEMBER 2016

 

Het Hart4Missie-team