Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Team


Dit zijn de nieuwe leden van het Familievieringenteam.

             Wij breken het brood en delen de wijn met onze voorgangers en gebedsleiders. 
 
          

  

Tine VAN HASSEL 

Josée VAN TICHELT

Kristin GEERTS 

  

Wil je graag meewerken aan de nieuwe  FAMILIE-VIERINGEN , 

maak dan je naam kenbaar aan : 

 

TINE VAN HASSEL  :    tel  03/647 25 10      

Mail :    tinevanhassel@hotmail.com

 

Welkom aan iedere nieuwe medewerker !