Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Dagelijks bestuur

 

Voorzitter/coördinator : Roger Mertens, Kruiningenstraat, 90 , 2900 Schoten

                                     Tel. 03/645 73 92

                                     Mail : riro@skynet.be

 

Secretaris : Robert Proost, Frans De Ceusterlei, 15  2900 Schoten

                   Tel. 03 646 03 15

                   e-mail: robert.proost@telenet.be

 

Penningmeester : Roger Leys, Marsstraat 125 bus 2 , 2900 Schoten,

                             Tel 03/646 19 19

                              Mail : roger.leys@gmail.com 

 

Sportverantwoordelijke: Rudolf Meutermans, Quinten Matsijsstraat, 92  2900 Schoten

                                       Tel. 0498 54 52 30

                                       e-mail: rudolf.meutermans@skynet.be

 

PR-verantwoordelijke : Roger Mertens, Kruiningenstraat, 90 , 2900 Schoten

                                     Tel. 03/645 73 92

                                     Mail : riro@skynet.be