Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
Levensreddend handelen bij baby en kind

            

Voor ( jonge) ouders en oma’s en opa’s

“Levensreddend handelen bij baby en kind”

  • Workshop van 3 uur, gegeven door verpleegkundige Lynn Van den Bergh (zie www.child-care-academy.org)

  • Alle meest courante EHBO technieken bij baby en kind

  • Erkend door Kind en Gezin

  • Op maandag 23/04/2018 om 19 uur in het Parochiecentrum

  • Inschrijven vóór 31/03/2018 via Patricia Thys 03 289 47 44 (0497154631)of per e-mail patriciathys@telenet.be met vermelding van al of niet lid van Femma (KWB)

  • Prijs : 15 € voor leden,  20 € voor niet-leden, op rekeningnummer BE95 7895 4206 9158 van Femma met vermelding van naam + EHBO

  • Praktische info : zie www.femma.be/nl/groep/schoten-deuzeld

    facebook.com/FEMMA Schoten Deuzeld