Kerkelijk leven | Parochieleven | Verenigingsleven | Nuttige adressen H.HART
vasten 2009
Kwillis en Lotma´s kwamen bij ons op bezoek vanop hun planeet Rusiter. Onze kinderen hebben hen geleerd dat ze mekaar moeten leren vetrouwen. Als de Rusiterianen geen ruzie meer maken zal er uiteindelijk vrede zijn!